ROOFLINE RANGE
Bargeboards

BUFFALO BOARD - RETURN LEG 42mm - ABL
 • 100mm x 18mm
 • 150mm x 18mm
 • 175mm x 18mm
 • 200mm x 18mm
 • 225mm x 18mm
 • 250mm x 18mm
 • 300mm x 18mm
 • 405mm x 18mm (405mm is Double edged)

 

O-GEE BUFFALO BOARD - OBL

 • 150mm x 18mm
 • 175mm x 18mm
 • 200mm x 18mm
 • 225mm x 18mm
 • 250mm x 18mm
 • 405mm x 18mm (405mm is Double edged)

 

BULLY BOARD - RETURN LEG 25mm - ABB
 • 100mm x 16mm
 • 150mm x 16mm
 • 175mm x 16mm
 • 200mm x 16mm
 • 225mm x 16mm
 • 250mm x 16mm
 • 300mm x 16mm
 • 405mm x 7mm (405mm is Double edged)

 

UNIVERSAL BOARD EXTENDED LEG - RETURN LEG 42mm - ABE

 • 125mm x 10mm
 • 150mm x 10mm
 • 175mm x 10mm
 • 200mm x 10mm
 • 225mm x 10mm
 • 250mm x 10mm
 • 275mm x 10mm
 • 300mm x 10mm
 • 354mm x 10mm (354mm is Double edged)
 • 454mm x 10mm (454mm is Double edged)


UNIVERSAL BOARD - RETURN LEG 32mm - ABU

 • 150mm x 10mm
 • 175mm x 10mm
 • 200mm x 10mm
 • 225mm x 10mm
 • 250mm x 10mm
 • 275mm x 10mm
 • 300mm x 10mm
 • 454mm x 10mm (454mm is Double edged)

 

O-GEE BOARD - ABF

 • 100mm x 9mm
 • 150mm x 9mm
 • 175mm x 9mm
 • 200mm x 9mm
 • 225mm x 9mm
 • 250mm x 9mm
 • 300mm x 9mm
 • 405mm x 9mm (405mm is Double edged)

 

HOCKEY BOARD - ABH
 • 150mm x 9mm
 • 175mm x 9mm
 • 200mm x 9mm
 • 225mm x 9mm
 • 250mm x 9mm
 • 405mm x 9mm (405mm is Double edged)

Back